Intervisie

Je herkent dat jij en je collega’s hard werken op de inhoud en dat deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering er nog wel eens bij inschiet. De mensen in het team brengen genoeg kennis en ervaring mee, maar het is lastig daar effectief gebruik van te maken. Je herkent de (ontwikkel)stappen die jullie als team hebben gemaakt, maar zou deze graag meer borgen in de dagelijkse praktijk.

Samen komen is een begin.

Samen werken is vooruitgang.

Samen leren is succes.

Klaar om met en van elkaar te leren?

Vul dan het onderstaande formulier in of vraag een inspiratiesessie aan.

    • Je wil dat het team meer van elkaar leert, maar het is lastig om op elkaar af te stappen.
    • Je ziet dat het team tegen dezelfde soort zaken aanloopt en dat iedereen dit op zijn eigen wijze probeert op te lossen.
    • Tijdens ‘hei-sessies’ doen jullie mooie inzichten op die even blijven werken, maar al snel wegebben. Je zou dit graag willen borgen en als team het leren willen leren.
    • Je wilt graag leren als team zonder daar steeds een externe partij voor nodig te hebben.


    Ik begeleid intervisiesessies voor groepen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel van intervisie is het verbeteren van de kwaliteit van het werk, waarbij de professionele ontwikkeling van de deelnemers een belangrijk onderdeel is. Tijdens de intervisie, bied ik een veilige omgeving zonder hiërarchie. Daardoor kunnen onderwerpen langskomen als: inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, belemmerende gevoelens/overtuigingen en ontwikkelingsvraagstukken daar omheen. Om intervisiegroepen te leren zelfstandig te functioneren, neemt mijn begeleiding in de tijd steeds verder af. De intervisie en de rol van de begeleider worden geëvalueerd en waar nodig aangepast tot de groep zelfstandig kan werken.